چه کسی سیستم‌تان را کند کرده است؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

وقتی به این موضوع شک می‌کنید که یک برنامه‌ای در حال مصرف بی رویه منابع سیستمی…