ترفند تبدیل گروههای تلگرامی کوچک به سوپر گروه

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

گروه های تلگرامی چند نقطه ضعف داشتند که تلگرام با معرفی SuperGroup سعی کرد تا محدودیت…