بیشتر بدانیم: تخم مرغ!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

۱- چگونه می توان یک تخم مرغ تازه و کهنه را از یکدیگر تشخیص داد ؟…