تولید‌ لاستیک‌ از‌‌ گل قاصدک!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

از گل قاصدک با آن ساقه ترد و شکننده و تصویر آشنای دانه‌هایش که در زمان…