با اینترنت 1 گیگابیتی چکارها میشه کرد؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

در حالی‌که کره جنوبی با متوسط پهنای باند ۱۲ مگابیت بر ثانیه سریع‌ترین اینترنت جهان را…