رفع نقایص امنیتی فایرفاکس

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

روز چهارشنبه شرکت Mozilla دو نسخه جدید از مرورگر خود یعنی Firefox 3.5.3 و Firefox 3.0.14…