استفاده بهینه از فلش‌دیسک

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

در این ترفند به‌سرعت بررسی خواهیم کرد که با یک کول‌دیسک ساده، چطور می‌توان همانند یک…