افت ۴۵ درصدی فروش گوشی‌های هوشمند در چین

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه فوریه فروش گوشی‌های هوشمند در چین نسبت به ماه گذشته…