فعلا با پیامک پول پرداخت نکنید

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

چند وقتی است که برخی مراکز مالی و اعتباری امکان انتقال پول از طریق پیام کوتاه…