حق با کیست ؟ پی‌سی‌دانلود ، هاست‌ایران

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

محمدرضا سیاپوری، مدیر اسبق وب‌سایت پی‌سی‌دانلود با تقدیم شکواییه‌ای به سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران، از…