رقابت اینتل و اپل بر سر سرعت

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

آخرین شایعات در مورد فناوری انتقال سریع داده قله نور (Light Peak) اینتل حاکی از آن…