حذف پسورد فایل های PDF

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

امروز تولید کنندگان فایلهای PDF بر روی آنها رمزعبور قرار می دهند تا قابلیت ویرایش و…