انتشار اولین ماهنامه مدیریت محتوای فارسی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

ماهنامه اینترنتی مدیریت محتوای فارسی در تاریخ ۵ تیرماه سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرد و…