عرضه همزمان فیفا11 و PES جدید

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

تولیدکننده و ناشر: الکترونیک‌آرتز/ کونامی ژانر: شبیه‌سازی فوتبال بستر بازی: همه کنسول‌ها فوتبال بازی غریبی است.…