فناوری های جدید اینتل

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

شرکت اینتل اخیرا به کامپیوترهایی که در خواب هستند علاقه ویژه ای پیدا کرده و امروز…