تاخت‌وتاز ‌یک ویروس در ‌‌ایران

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

رایانه‌های ایران مورد هجوم شدید کرم خطرناک رایانه‌ای به‌نام Stuxnet قرار گرفته‌اند که تلاش می‌کند اطلاعات…