چند واقعیت درباره چای

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

۱- بوته چای جزو معدود گیاهانی است که به دلیل وجود سموم فراوان در بافت آن،…