پرینتری برای پاک کردن نوشته ها

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

به نظر شما اسم این دستگاه را چه می توان گذاشت؟ کاملا شبیه یک پرینتر است.…