جعل گواهینامه های دیجیتال

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

احتمالا” شما هم در رسانه ها خبر جعل گواهینامه های دیجیتال توسط هکرهای ایرانی را خوانده…