اپل سرویس تعمیر در محل مشتری راه‌اندازی کرد

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

اپل با راه‌‌اندازی سرویس تعمیر در محل، امکان تعویض صفحه‌‌نمایش آیفون را در مکان دلخواه مشتری…