تماس مجانی با Viber

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

چند وقت پیش به معرفی برنامه WhatsApp که بعنوان مسنجری قوی و مجانی جایگزین اس ام…