علایم یک سیستم هک شده

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

از این که هک شده اید حس عجیب و مضحکی دارید، اما دقیقاً نمی دانید در…