پرسش و پاسخ (۳۴)

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

زمانی که ویندوز بالا می آید Mu Computer و یا My Computer , My Documnet به…

یک کلیک برای ترمیم عیوب ویندوز xp

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

فکر نمی کنم که تا به حال برای شما این موضوع ڀیش نیامده باشد که از…