دو هفته دیگر و خداحافظی با یاهو مسنجر!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

همه یا حداقل اکثر کاربران اینترنت، اولین تجربه چت کردن خود را با نرم‌افزار یاهو مسنجر…

شماره روم شهرها در یاهو چت

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

تهران  …  Asia Global Chat : 1 , 2 کرج  …   Asia Global Chat : 40…